EMILY COLLAGE TYPO
EMILY COLLAGE TYPO

DGA (Digital Graphic Artwork)

2019

AMY 03
AMY 03

DGA (Digital Graphic Artwork)

2019

AMY 02
AMY 02

DGA (Digital Graphic Artwork)

2019

AMY 01
AMY 01

DGA (Digital Graphic Artwork)

2019

HAILEY 2
HAILEY 2

DGA (Digital Graphic Artwork)

2019

HAILEY 01
HAILEY 01

DGA (Digital Graphic Artwork)

2019

AUDREY TYPO 3
AUDREY TYPO 3

DGA (Digital Graphic Artwork)

2019

AUDREY TYPO 2
AUDREY TYPO 2

DGA (Digital Grapgic Artwork)

2019

KATE TYPO 2
KATE TYPO 2

DGA (Digital Graphic Artwork)

2019

KATE TYPO 1
KATE TYPO 1

DGA (Digital Graphic Artwork)

2019

MARILYNGUN
MARILYNGUN

DGA (Digital Graphic Artwork)

2019

MARLONGUN
MARLONGUN

DGA (Digital Graphic Artwork)

2019

DUA LIPA #01
DUA LIPA #01

DGA (Digital Graphic Artwork)

2018

DUA LIPA GRAFFITI
DUA LIPA GRAFFITI

DGA (Digital Graphic Artwork)

2018

DUA LIPA STAR
DUA LIPA STAR

DGA (Digital Graphic Artwork)

2018

ELVIS DANCE YELLOW
ELVIS DANCE YELLOW

DGA (Digital Graphic Artwork)

Sizes up to 120x180 cm

2018

ELVIS DANCE BLACK
ELVIS DANCE BLACK

DGA (Digital Graphic Artwork)

Sizes up to 120x180 cm

2018

ELVIS DANCE SHADOW
ELVIS DANCE SHADOW

DGA (Digital Graphic Artwork)

Sizes up to 120x180 cm

2018

ELVIS DANCE YELLOW STRIPES
ELVIS DANCE YELLOW STRIPES

DGA (Digital Graphic Artwork)

Sizes up to 120x180 cm

2018

ELVIS DANCE STRIPES 3
ELVIS DANCE STRIPES 3

DGA (Digital Graphic Artwork)

Sizes up to 120x180 cm

2018

ELVIS DANCE STRIPES
ELVIS DANCE STRIPES

DGA (Digital Graphic Artwork)

Sizes up to 120x180 cm

2018

ELVIS DANCE STRIPES 2
ELVIS DANCE STRIPES 2

DGA (Digital Graphic Artwork)

Sizes up to 120x180 cm

2018

GWEN STEFANI FLOWER 1
GWEN STEFANI FLOWER 1

DGA (Digital Graphic Artwork)

Sizes up to 120x120 cm

2018

GWN STEFANI FLOWER 2
GWN STEFANI FLOWER 2

DGA (Digital Graphic Artwork)

Sizes up to 120x120 cm

2018

GWEN STEFANI FLOWER 3
GWEN STEFANI FLOWER 3

DGA (Digital Graphic Artwork)

Sizes up to 120x120 cm

2018

EMF 1
EMF 1

DGA (Digital Graphic Artwork)

Sizes up to 120x120 cm

2018

EMF 3
EMF 3

DGA (Digital Graphic Artwork)

Sizes up to 120x120 cm

2018

FLOWER 
FLOWER 

DGA (Digital Graphic Artwork)

Sizes up to 120x120 cm

2018

BUTTONS 1
BUTTONS 1

DGA (Digital Graphic Artwork)

2018

BUTTONS 2
BUTTONS 2

DGA (Digital Graphic Artwork)

2018

BUTTONS 3
BUTTONS 3

DGA (Digital Graphic Artwork)

2018

BUTTONS 4
BUTTONS 4

DGA (Digital Graphic Artwork)

2018

GAL GADOT 2
GAL GADOT 2

DGA (Digital Graphic Artwork)

Sizes: 70x100, 100x150, 120x180 cm

2018

GAL GADOT 1
GAL GADOT 1

DGA (Digital Graphic Artwork)

Sizes: 70x100, 100x150, 120x180 cm

2018

ORANGES 4
ORANGES 4

DGA (Digital Graphic Artwork)

Sizes: 70x100, 100x150, 120x180 cm

2018

ORANGES 3
ORANGES 3

DGA (Digital Graphic Artwork)

Sizes: 70x100, 100x150, 120x180 cm

2018

ORANGES 2
ORANGES 2

DGA (Digital Graphic Artwork)

Sizes: 70x100, 100x150, 120x180 cm

2018

ORANGES 1
ORANGES 1

DGA (Digital Graphic Artwork)

Sizes: 70x100, 100x150, 120x180 cm

2018

RR FLAG 1
RR FLAG 1

DGA (Digital Graphic Artwork)

Sizes: 70x100, 100x150, 120x180 cm

2018

RR FLAG 3
RR FLAG 3

DGA (Digital Graphic Artwork)

Sizes: 70x100, 100x150, 120x180 cm

2018

RR FLAG 2
RR FLAG 2

DGA (Digital Graphic Artwork)

Sizes: 70x100, 100x150, 120x180 cm

2018

GUN SHADOW
GUN SHADOW

DGA (Digital Graphic Artwork)

Sizes: 70x100, 100x150, 120x180 cm

2018

4 GUNS SHADOW
4 GUNS SHADOW

DGA (Digital Graphic Artwork)

Sizes: 70x100, 100x150, 120x180 cm

2018

4 GUNS
4 GUNS

DGA (Digital Graphic Artwork)

Sizes: 70x100, 100x150, 120x180 cm

2018

4 GUNS PINK
4 GUNS PINK

DGA (Digital Graphic Artwork)

Sizes: 70x100, 100x150, 120x180 cm

2018

3 GUNS
3 GUNS

DGA (Digital Graphic Artwork)

Sizes: 100x70, 150x100, 180x120 cm

2018

3 GUNS PINK
3 GUNS PINK

DGA (Digital Graphic Artwork)

Sizes: 100x70, 150x100, 180x120 cm

2018

YAWN 4
YAWN 4

DGA (Digital Graphic Artwork)

Sizes: 100x70, 150x100, 180x120 cm

2018

YAWN 5
YAWN 5

DGA (Digital Graphic Artwork)

Sizes: 100x70, 150x100, 180x120 cm

2018

YAWN 2
YAWN 2

DGA (Digital Graphic Artwork)

Sizes: 100x70, 150x100, 180x120 cm

2018

YAWN
YAWN

DGA (Digital Graphic Artwork)

Sizes: 100x70, 150x100, 180x120 cm

2018

YAWN 3
YAWN 3

DGA (Digital Graphic Artwork)

Sizes: 100x70, 150x100, 180x120 cm

2018

TUBE
TUBE

Photo

Sizes: 70x100, 100x150, 120x180 cm

2018

THE CODEX
THE CODEX

PHOTO

Sizes: 70x100, 100x150, 120x180 cm

2018

KID CASSIDY
KID CASSIDY

DGA (Digital Graphic Artwork)

Sizes: 100x70, 150x100 cm

2018

BLUE SPACESHIP
BLUE SPACESHIP

PHOTO

Sizes: 100x70, 150x100, 180x120 cm

2018

ALIEN
ALIEN

PHOTOART

Sizes: 100x70, 150x100, 180x120 cm

2018

JAILHOUSE DANCE 1
JAILHOUSE DANCE 1

DGA (Digital Graphic Artwork)

Sizes: 100x70, 150x100, 180x120 cm

2018

JAILHOUSE DANCE 2
JAILHOUSE DANCE 2

DGA (Digital Graphic Artwork)

Sizes: 100x70, 150x100, 180x120 cm

2018

JAILHOUSE DANCE 3
JAILHOUSE DANCE 3

DGA (Digital Graphic Artwork)

Sizes: 100x70, 150x100, 180x120 cm

2018

JAILHOUSE DANCE 4
JAILHOUSE DANCE 4

DGA (Digital Graphic Artwork)

Sizes: 100x70, 150x100, 180x120 cm

2018

SPACEMEN
SPACEMEN

DGA (Digital Graphic Artwork)

Sizes: 70x100, 100x150, 120x180 cm

2018

BJORK JELLYFISH
BJORK JELLYFISH

DGA (Digital Graphic Artwork)

Sizes: 70x100, 100x150, 120x180 cm

2018

BJØRK BUTTERFLIES 1
BJØRK BUTTERFLIES 1

DGA (Digital Graphic Artwork)

Sizes: 70x70 - 150x150 cm

2018

BJØRK BUTTERFLIES 2
BJØRK BUTTERFLIES 2

DGA (Digital Graphic Artwork)

Sizes: 70x70 - 150x150 cm

2018

BJØRK BUTTERFLIES 3
BJØRK BUTTERFLIES 3

DGA (Digital Graphic Artwork)

Sizes: 70x70 - 150x150 cm

2018

EXPLORATION OF SENSES7
EXPLORATION OF SENSES7

DGA (Digital Graphic Artwork)

Sizes: 100x70, 150x100, 180x120 cm

2018

HENDRIX BLUE
HENDRIX BLUE

DGA (Digital Graphic Artwork)

Sizes: 70x70 - 150x150 cm

2018

CORAL #1
CORAL #1

DGA (Digital Graphic Artwork)

Sizes: 70x70 - 150x150 cm

2018

HENDRIX PINK
HENDRIX PINK

DGA (Digital Graphic Artwork)

Sizes: 70x70 - 150x150 cm

2018

CORAL #2
CORAL #2

DGA (Digital Graphic Artwork)

Sizes: 70x70 - 150x150 cm

2018

CORAL #3
CORAL #3

DGA (Digital Graphic Artwork)

Sizes: 70x70 - 150x150 cm

2018

CORAL #4
CORAL #4

DGA (Digital Graphic Artwork)

Sizes: 70x70 - 150x150 cm

2018

CORAL #5
CORAL #5

DGA (Digital Graphic Artwork)

Sizes: 70x70 - 150x150 cm

2018

CORAL #6
CORAL #6

DGA (Digital Graphic Artwork)

Sizes: 70x70 - 150x150 cm

2018

CORAL #7
CORAL #7

DGA (Digital Graphic Artwork)

Sizes: 70x70 - 150x150 cm

2018

CORAL #8
CORAL #8

DGA (Digital Graphic Artwork)

Sizes: 70x70 - 150x150 cm

2018

JENNIFER FAMOUS #3
JENNIFER FAMOUS #3

DGA (Digital Graphic Artwork)

Sizes: 70x70 - 150x150 cm

2018

JENNIFER FAMOUS #2
JENNIFER FAMOUS #2

DGA (Digital Graphic Artwork)

Sizes: 70x70 - 150x150 cm

2018

JENNIFER #1
JENNIFER #1

DGA (Digital Graphic Artwork)

Sizes: 70x70 - 150x150 cm

2018

EXPLORATION OF SENSES #6
EXPLORATION OF SENSES #6

DGA (Digital Graphic Artwork)

Sizes: 70x100, 100x150, 120x180 cm

2018

EXPLORATION OF SENSES #1
EXPLORATION OF SENSES #1

DGA (Digital Graphic Artwork)

Sizes: 70x100, 100x150, 120x180 cm

2018

EXPLORATION OF SENSES #2
EXPLORATION OF SENSES #2

DGA (Digital Graphic Artwork)

Sizes: 70x100, 100x150, 120x180 cm

2018

EXPLORATION OF SENSES #3
EXPLORATION OF SENSES #3

DGA (Digital Graphic Artwork)

Sizes: 70x100, 100x150, 120x180 cm

2018

EXPLORATION OF SENSES #4
EXPLORATION OF SENSES #4

DGA (Digital Graphic Artwork)

Sizes: 70x100, 100x150, 120x180 cm

2018

LOVE ME
LOVE ME

DGA (Digital Graphic Artwork)

Sizes: 100x70, 150x100, 180x120 cm

2018

PITT CITY #03
PITT CITY #03

DGA (Digital Graphic Artwork)

Sizes: 70x100, 100x150, 120x180 cm

2018

PITT CITY #02
PITT CITY #02

DGA (Digital Graphic Artwork)

Sizes: 70x100, 100x150, 120x180 cm

2018

KATE MOSS DUO COLOR
KATE MOSS DUO COLOR

DGA (Digital Graphic Artwork)

Sizes: 70x70-150x150 cm

2018

BECKHAM GO AHEAD PUNK
BECKHAM GO AHEAD PUNK

DGA (Digital Graphic Artwork)

Sizes: 70x100, 100x150, 120x180 cm

2018

BELLA PINK SHAPES
BELLA PINK SHAPES

DGA (Digital Graphic Artwork)

Sizes: 70x100, 100x150, 120x180 cm

2018

LINDA EVANGELISTA #05
LINDA EVANGELISTA #05

DGA (Digital Graphic Artwork)

Sizes: 70x100, 100x150 cm

2018

NATALIE PORTMAN  TATTOO GUN
NATALIE PORTMAN TATTOO GUN

DGA (Digital Graphic Artwork)

Sizes: 70x100, 100x150, 120x180 cm

2018

NATALIE PORTMAN TATTOO NEW
NATALIE PORTMAN TATTOO NEW

DGA (Digital Graphic Artwork)

2018

Size: up to 120x180

CANDY #01
CANDY #01

DGA (Digital Graphic Artwork)

Sizes: 70x100, 100x150, 120x180 cm

2018

ELVIS THE KING IS DEAD #01
ELVIS THE KING IS DEAD #01

DGA (Digital Graphic Artwork)

2018

ELVIS THE KING IS DEAD #02 v.2
ELVIS THE KING IS DEAD #02 v.2

DGA (Digital Graphic Artwork)

Sizes: 70x100, 100x150, 120x180 cm

2018

BOWIE SUIT #01
BOWIE SUIT #01

DGA (Digital Graphic Artwork)

2018

BOWIE SUIT #02
BOWIE SUIT #02

DGA (Digital Graphic Artwork)

2018

BOWIE SUIT #03
BOWIE SUIT #03

DGA (Digital Graphic Artwork)

2018

PRINCE FACES #01
PRINCE FACES #01

DGA (Digital Graphic Artwork)

2018

Size: up to 200X200 cm

PRINCE FACES #03
PRINCE FACES #03

DGA (Digital Graphic Artwork)

2018

Size: up to 200x200 cm

LINDA EVANGELISTA #04
LINDA EVANGELISTA #04

DGA (Digital Graphic Artwork)

2018

Size: up to 100x150

PRINCE FACES #02
PRINCE FACES #02

DGA (Digital Graphic Artwork)

2018

Size: up to 200X200 cm

 

LINDA EVANGELISTA FACE #02
LINDA EVANGELISTA FACE #02

DGA (Digital Graphic Artwork)

2018

Size: up to 120x180

LINDA EVANGELISTA FACE
LINDA EVANGELISTA FACE

DGA (Digital Graphic Artwork)

2018

Size: up to 120x180

APOCALYPSE
APOCALYPSE

D.G.A (Digital Graphic Artwork)

Size and material is optional

2015

KATE MOSS STREET #01
KATE MOSS STREET #01

D.G.A (Digital Graphic Artwork)

2015

KATE MOSS STREET #02
KATE MOSS STREET #02

D.G.A (Digital Graphic Artwork)

Size and material is optional

2016

KATE NAME TAG
KATE NAME TAG

DGA (Digital Graphic Artwork)

Sizes: 70x70- 150x150 cm

2018

KATE MOSS TATTOO #03
KATE MOSS TATTOO #03

DGA (Digital Graphic Artwork)

2017

KATE MOSS TATTOO #02
KATE MOSS TATTOO #02

DGA (Digital Graphic Artwork)

2017

KATE MOSS TATTOO #01
KATE MOSS TATTOO #01

DGA (Digital Graphic Artwork)

2017

KATE MOSS FLAME
KATE MOSS FLAME

D.G.A (Digital Graphic Artwork)

Size and material is optional

2014

KATE MOSS COLLAGE v.2.0
KATE MOSS COLLAGE v.2.0

DGA

2017

KATE MOSS STREET #03
KATE MOSS STREET #03

D.G.A (Digital Graphic Artwork)

Size and material is optional

2015

HAPPY KATE
HAPPY KATE

DGA (Digital Graphic Artwork)

2017

KATE MOSS CARTOON CITY
KATE MOSS CARTOON CITY

DGA

2016

MADONNA CARTOON CITY
MADONNA CARTOON CITY

DGA

2016

MADONNA CARTOON CITY #02
MADONNA CARTOON CITY #02

DGA

2016

MADONNA LOLLIPOP
MADONNA LOLLIPOP

DGA (Digital Graphic Artwork)

2016

LINDA EVANGELISTA #03
LINDA EVANGELISTA #03

DGA (Digital Graphic Artwork)

2017

BABY FACE, LOOK OUT!
BABY FACE, LOOK OUT!

D.G.A (Digital Graphic Artwork)

Size and material is optional

2016

PRINCE ORANGE
PRINCE ORANGE

DGA (Digital Graphic Artwork

2017

PRINCE PINK
PRINCE PINK

DGA (Digital Graphic Artwork)

Sizes: 70x70 - 150x150 cm

2018

ALICIA VIKANDER #06
ALICIA VIKANDER #06

DGA (Digital Graphic Artwork)

Size propotion: 100x100 cm

ALICIA VIKANDER #05
ALICIA VIKANDER #05

DGA (Digital Graphic Artwork)

Size propotion: 100x100 cm

ALICIA VIKANDER #02
ALICIA VIKANDER #02

DGA (Digital Graphic Artwork)

Size propotion: 100x100 cm

LINDA EVANGELISTA CITY #02
LINDA EVANGELISTA CITY #02

DGA (Digital Graphic Artwork)

Sizes: 100x70, 150x100, 180x120 cm

2018

LINDA EVANGELISTA CITY #03
LINDA EVANGELISTA CITY #03

DGA (Digital Graphic Artwork)

Sizes: 100x70, 150x100, 180x120 cm

2018

LINDA EVANGELISTA CITY #04
LINDA EVANGELISTA CITY #04

DGA (Digital Graphic Artwork)

Sizes: 100x70, 150x100, 180x120 cm

2018

LINDA EVANGELISTA-STARWARS #03
LINDA EVANGELISTA-STARWARS #03

DGA (Digital Graphic Artwork)

Sizes: 100x70, 150x100, 180x120 cm

2018

LINDA EVANGELISTA-VIVA #02
LINDA EVANGELISTA-VIVA #02

DGA (Digital Graphic Artwork)

2017

Size propotion: 70x100 cm

EMELY HEAD BACK
EMELY HEAD BACK

DGA (Digital Graphic Artwork)

2018

Size: up to 120x180

EMELY SITTING
EMELY SITTING

DGA (Digital Graphic Artwork)

2018

Size: up to 120x180

EMILY R #02
EMILY R #02

DGA (Digital Graphic Artwork)

2017

Size propotion 140x100 cm

BRITNEY
BRITNEY

DGA (Digital Graphic Artwork)

2017

BELLA HADID #01
BELLA HADID #01

DGA (Digital Graphic Artwork)

2017

BELLA HADID #02
BELLA HADID #02

DGA (Digital Graphic Artwork)

2017

LIVE FOREVER 2017
LIVE FOREVER 2017

DGA (Digital Graphic Artwork)

2017

KATE & DAVID
KATE & DAVID

DGA (Digital Graphic Artwork)

2017

PITT CITY
PITT CITY

DGA (Digital Graphic Artwork)

2017

LADY GAGA - DEBBIE HARRY #03
LADY GAGA - DEBBIE HARRY #03

DGA (Digital Graphic Artwork)

2017

LADY GAGA - DEBBIE HARRY #01
LADY GAGA - DEBBIE HARRY #01

DGA (Digital Graphic Artwork)

2017

ASHCROFT #3
ASHCROFT #3

D.G.A (Digital Graphic Artwork)

Size and material is optional

2014

ASHCROFT & MOSS #2
ASHCROFT & MOSS #2

D.G.A (Digital Graphic Artwork)

Size and material is optional

2014

ASHCROFT & CHRISTENSEN
ASHCROFT & CHRISTENSEN

D.G.A (Digital Graphic Artwork)

2014

LOU REED VELVET CITY #02
LOU REED VELVET CITY #02

DGA

2016

LOU REED VELVET CITY #01
LOU REED VELVET CITY #01

DGA

2016

KATE MOSS / BLAKK DRESS
KATE MOSS / BLAKK DRESS

D.G.A (Digital Graphic Artwork)

Size and material is optional

2015

KATE MOSS / GREY DRESS
KATE MOSS / GREY DRESS

D.G.A (Digital Graphic Artwork)

Size and material is optional

2015

LIAM GALLAGHER       DAYDRAEM #06
LIAM GALLAGHER       DAYDRAEM #06

D.G.A (Digital Graphic Artwork)

Size and material is optional

2016

LIAM GALLAGHER      DAYDREAM #02
LIAM GALLAGHER  DAYDREAM #02

D.G.A (Digital Graphic Artwork)

Size and material is optional

2016

LIAM GALLAGHER FACE
LIAM GALLAGHER FACE

D.G.A (Digital Graphic Artwork)

Size and material is optional

2014

ANGEL, ANGEL.. 
ANGEL, ANGEL.. 

D.G.A (Digital Graphic Artwork)

Size and material is optional

2015

FATHER AND ELVIS
FATHER AND ELVIS

D.G.A (Digital Graphic Artwork)

Size and material is optional

2015

THE BOY WITH THE THORN IN HIS SIDE #03
THE BOY WITH THE THORN IN HIS SIDE #03

D.G.A (Digital Graphic Artwork)

Size and material is optional

2015

THE LAST OF THE FAMOUS..
THE LAST OF THE FAMOUS..

D.G.A (Digital Graphic Artwork)

Size and material is optional

2015

SOHO DOLLS LIVE #1
SOHO DOLLS LIVE #1

Photography by

Lars Martin Kræmer (2006)

D.G.A (Digital Graphic Artwork)

Size and material is optional

2015

LINDA EVANGELISTA #01
LINDA EVANGELISTA #01

DGA (Digital Graphic Artwork)

2017

NOEL GALLAGHER #06
NOEL GALLAGHER #06

Photography by

Lars Martin Kræmer

D.G.A (Digital Graphic Artwork)

2015

LINDA EVANGELISTA-STARWARS #02
LINDA EVANGELISTA-STARWARS #02

DGA (Digital Graphic Artwork)

2017

Size propotion: 100x70 cm

LINDA EVANGELISTA-VIVA #01
LINDA EVANGELISTA-VIVA #01

DGA (Digital Graphic Artwork)

2017

Size propotion: 70x100 cm

EMILY R #03
EMILY R #03

DGA (Digital Graphic Artwork)

2017

Size propotion: 140x100 cm

PATTERN GREEN
PATTERN GREEN

DGA (Digital Graphic Artwork)

Sizes: 70x70- 150x150 cm

2018

PATTERN PINK
PATTERN PINK

DGA (Digital Graphic Artwork)

Sizes: 70x70- 150x150 cm

2018

PATTERN BLUE
PATTERN BLUE

DGA (Digital Graphic Artwork)

Sizes: 70x70- 150x150 cm

2018

ROCKN ROLL ANIMAL
ROCKN ROLL ANIMAL

DGA (Digital Graphic Artwork)

2017

I WANT SOMEBODY #01
I WANT SOMEBODY #01

DGA (Digital Graphic Artwork)

2017

I WANT SOMEBODY #02
I WANT SOMEBODY #02

DGA (Digital Graphic Artwork)

2017

KATE MOSS FATTY #02
KATE MOSS FATTY #02

D.G.A (Digital Graphic Artwork)

Size and material is optional

2016

EMILY R #04
EMILY R #04

DGA (Digital Graphic Artwork)

Size propotion: 200x70 cm

IN BLOOM
IN BLOOM

Kurt Cobain

D.G.A (Digital Graphic Artwork)

Size and material is optional

 

2015

IN BLOOM #02
IN BLOOM #02

Kurt Cobain

D.G.A (Digital Graphic Artwork)

Size and material is optional

2015

ITS CALLED A HEART v1.5
ITS CALLED A HEART v1.5

Depeche Mode

Prints available in all sizes

2016

SKINNERS ARM
SKINNERS ARM

D.G.A (Digital Graphic Artwork)

Size and material is optional

2014

EMILY Pola Sort bak web 2.jpg
DEPECHE MODE STUDIO COLLAGE
DEPECHE MODE STUDIO COLLAGE

D.G.A (Digital Graphic Artwork)

Size and material is optional

2015

DEPECHE MODE COLLAGE
DEPECHE MODE COLLAGE

D.G.A (Digital Graphic Artwork)

Size and material is optional

2015

CAN YOU HEAR ME?
CAN YOU HEAR ME?

D.G.A (Digital Graphic Artwork)

Size and material is optional

2015

EMILY COLLAGE TYPO
AMY 03
AMY 02
AMY 01
HAILEY 2
HAILEY 01
AUDREY TYPO 3
AUDREY TYPO 2
KATE TYPO 2
KATE TYPO 1
MARILYNGUN
MARLONGUN
DUA LIPA #01
DUA LIPA GRAFFITI
DUA LIPA STAR
ELVIS DANCE YELLOW
ELVIS DANCE BLACK
ELVIS DANCE SHADOW
ELVIS DANCE YELLOW STRIPES
ELVIS DANCE STRIPES 3
ELVIS DANCE STRIPES
ELVIS DANCE STRIPES 2
GWEN STEFANI FLOWER 1
GWN STEFANI FLOWER 2
GWEN STEFANI FLOWER 3
EMF 1
EMF 3
FLOWER 
BUTTONS 1
BUTTONS 2
BUTTONS 3
BUTTONS 4
GAL GADOT 2
GAL GADOT 1
ORANGES 4
ORANGES 3
ORANGES 2
ORANGES 1
RR FLAG 1
RR FLAG 3
RR FLAG 2
GUN SHADOW
4 GUNS SHADOW
4 GUNS
4 GUNS PINK
3 GUNS
3 GUNS PINK
YAWN 4
YAWN 5
YAWN 2
YAWN
YAWN 3
TUBE
THE CODEX
KID CASSIDY
BLUE SPACESHIP
ALIEN
JAILHOUSE DANCE 1
JAILHOUSE DANCE 2
JAILHOUSE DANCE 3
JAILHOUSE DANCE 4
SPACEMEN
BJORK JELLYFISH
BJØRK BUTTERFLIES 1
BJØRK BUTTERFLIES 2
BJØRK BUTTERFLIES 3
EXPLORATION OF SENSES7
HENDRIX BLUE
CORAL #1
HENDRIX PINK
CORAL #2
CORAL #3
CORAL #4
CORAL #5
CORAL #6
CORAL #7
CORAL #8
JENNIFER FAMOUS #3
JENNIFER FAMOUS #2
JENNIFER #1
EXPLORATION OF SENSES #6
EXPLORATION OF SENSES #1
EXPLORATION OF SENSES #2
EXPLORATION OF SENSES #3
EXPLORATION OF SENSES #4
LOVE ME
PITT CITY #03
PITT CITY #02
KATE MOSS DUO COLOR
BECKHAM GO AHEAD PUNK
BELLA PINK SHAPES
LINDA EVANGELISTA #05
NATALIE PORTMAN  TATTOO GUN
NATALIE PORTMAN TATTOO NEW
CANDY #01
ELVIS THE KING IS DEAD #01
ELVIS THE KING IS DEAD #02 v.2
BOWIE SUIT #01
BOWIE SUIT #02
BOWIE SUIT #03
PRINCE FACES #01
PRINCE FACES #03
LINDA EVANGELISTA #04
PRINCE FACES #02
LINDA EVANGELISTA FACE #02
LINDA EVANGELISTA FACE
APOCALYPSE
KATE MOSS STREET #01
KATE MOSS STREET #02
KATE NAME TAG
KATE MOSS TATTOO #03
KATE MOSS TATTOO #02
KATE MOSS TATTOO #01
KATE MOSS FLAME
KATE MOSS COLLAGE v.2.0
KATE MOSS STREET #03
HAPPY KATE
KATE MOSS CARTOON CITY
MADONNA CARTOON CITY
MADONNA CARTOON CITY #02
MADONNA LOLLIPOP
LINDA EVANGELISTA #03
BABY FACE, LOOK OUT!
PRINCE ORANGE
PRINCE PINK
ALICIA VIKANDER #06
ALICIA VIKANDER #05
ALICIA VIKANDER #02
LINDA EVANGELISTA CITY #02
LINDA EVANGELISTA CITY #03
LINDA EVANGELISTA CITY #04
LINDA EVANGELISTA-STARWARS #03
LINDA EVANGELISTA-VIVA #02
EMELY HEAD BACK
EMELY SITTING
EMILY R #02
BRITNEY
BELLA HADID #01
BELLA HADID #02
LIVE FOREVER 2017
KATE & DAVID
PITT CITY
LADY GAGA - DEBBIE HARRY #03
LADY GAGA - DEBBIE HARRY #01
ASHCROFT #3
ASHCROFT & MOSS #2
ASHCROFT & CHRISTENSEN
LOU REED VELVET CITY #02
LOU REED VELVET CITY #01
KATE MOSS / BLAKK DRESS
KATE MOSS / GREY DRESS
LIAM GALLAGHER       DAYDRAEM #06
LIAM GALLAGHER      DAYDREAM #02
LIAM GALLAGHER FACE
ANGEL, ANGEL.. 
FATHER AND ELVIS
THE BOY WITH THE THORN IN HIS SIDE #03
THE LAST OF THE FAMOUS..
SOHO DOLLS LIVE #1
LINDA EVANGELISTA #01
NOEL GALLAGHER #06
LINDA EVANGELISTA-STARWARS #02
LINDA EVANGELISTA-VIVA #01
EMILY R #03
PATTERN GREEN
PATTERN PINK
PATTERN BLUE
ROCKN ROLL ANIMAL
I WANT SOMEBODY #01
I WANT SOMEBODY #02
KATE MOSS FATTY #02
EMILY R #04
IN BLOOM
IN BLOOM #02
ITS CALLED A HEART v1.5
SKINNERS ARM
EMILY Pola Sort bak web 2.jpg
DEPECHE MODE STUDIO COLLAGE
DEPECHE MODE COLLAGE
CAN YOU HEAR ME?
EMILY COLLAGE TYPO

DGA (Digital Graphic Artwork)

2019

AMY 03

DGA (Digital Graphic Artwork)

2019

AMY 02

DGA (Digital Graphic Artwork)

2019

AMY 01

DGA (Digital Graphic Artwork)

2019

HAILEY 2

DGA (Digital Graphic Artwork)

2019

HAILEY 01

DGA (Digital Graphic Artwork)

2019

AUDREY TYPO 3

DGA (Digital Graphic Artwork)

2019

AUDREY TYPO 2

DGA (Digital Grapgic Artwork)

2019

KATE TYPO 2

DGA (Digital Graphic Artwork)

2019

KATE TYPO 1

DGA (Digital Graphic Artwork)

2019

MARILYNGUN

DGA (Digital Graphic Artwork)

2019

MARLONGUN

DGA (Digital Graphic Artwork)

2019

DUA LIPA #01

DGA (Digital Graphic Artwork)

2018

DUA LIPA GRAFFITI

DGA (Digital Graphic Artwork)

2018

DUA LIPA STAR

DGA (Digital Graphic Artwork)

2018

ELVIS DANCE YELLOW

DGA (Digital Graphic Artwork)

Sizes up to 120x180 cm

2018

ELVIS DANCE BLACK

DGA (Digital Graphic Artwork)

Sizes up to 120x180 cm

2018

ELVIS DANCE SHADOW

DGA (Digital Graphic Artwork)

Sizes up to 120x180 cm

2018

ELVIS DANCE YELLOW STRIPES

DGA (Digital Graphic Artwork)

Sizes up to 120x180 cm

2018

ELVIS DANCE STRIPES 3

DGA (Digital Graphic Artwork)

Sizes up to 120x180 cm

2018

ELVIS DANCE STRIPES

DGA (Digital Graphic Artwork)

Sizes up to 120x180 cm

2018

ELVIS DANCE STRIPES 2

DGA (Digital Graphic Artwork)

Sizes up to 120x180 cm

2018

GWEN STEFANI FLOWER 1

DGA (Digital Graphic Artwork)

Sizes up to 120x120 cm

2018

GWN STEFANI FLOWER 2

DGA (Digital Graphic Artwork)

Sizes up to 120x120 cm

2018

GWEN STEFANI FLOWER 3

DGA (Digital Graphic Artwork)

Sizes up to 120x120 cm

2018

EMF 1

DGA (Digital Graphic Artwork)

Sizes up to 120x120 cm

2018

EMF 3

DGA (Digital Graphic Artwork)

Sizes up to 120x120 cm

2018

FLOWER 

DGA (Digital Graphic Artwork)

Sizes up to 120x120 cm

2018

BUTTONS 1

DGA (Digital Graphic Artwork)

2018

BUTTONS 2

DGA (Digital Graphic Artwork)

2018

BUTTONS 3

DGA (Digital Graphic Artwork)

2018

BUTTONS 4

DGA (Digital Graphic Artwork)

2018

GAL GADOT 2

DGA (Digital Graphic Artwork)

Sizes: 70x100, 100x150, 120x180 cm

2018

GAL GADOT 1

DGA (Digital Graphic Artwork)

Sizes: 70x100, 100x150, 120x180 cm

2018

ORANGES 4

DGA (Digital Graphic Artwork)

Sizes: 70x100, 100x150, 120x180 cm

2018

ORANGES 3

DGA (Digital Graphic Artwork)

Sizes: 70x100, 100x150, 120x180 cm

2018

ORANGES 2

DGA (Digital Graphic Artwork)

Sizes: 70x100, 100x150, 120x180 cm

2018

ORANGES 1

DGA (Digital Graphic Artwork)

Sizes: 70x100, 100x150, 120x180 cm

2018

RR FLAG 1

DGA (Digital Graphic Artwork)

Sizes: 70x100, 100x150, 120x180 cm

2018

RR FLAG 3

DGA (Digital Graphic Artwork)

Sizes: 70x100, 100x150, 120x180 cm

2018

RR FLAG 2

DGA (Digital Graphic Artwork)

Sizes: 70x100, 100x150, 120x180 cm

2018

GUN SHADOW

DGA (Digital Graphic Artwork)

Sizes: 70x100, 100x150, 120x180 cm

2018

4 GUNS SHADOW

DGA (Digital Graphic Artwork)

Sizes: 70x100, 100x150, 120x180 cm

2018

4 GUNS

DGA (Digital Graphic Artwork)

Sizes: 70x100, 100x150, 120x180 cm

2018

4 GUNS PINK

DGA (Digital Graphic Artwork)

Sizes: 70x100, 100x150, 120x180 cm

2018

3 GUNS

DGA (Digital Graphic Artwork)

Sizes: 100x70, 150x100, 180x120 cm

2018

3 GUNS PINK

DGA (Digital Graphic Artwork)

Sizes: 100x70, 150x100, 180x120 cm

2018

YAWN 4

DGA (Digital Graphic Artwork)

Sizes: 100x70, 150x100, 180x120 cm

2018

YAWN 5

DGA (Digital Graphic Artwork)

Sizes: 100x70, 150x100, 180x120 cm

2018

YAWN 2

DGA (Digital Graphic Artwork)

Sizes: 100x70, 150x100, 180x120 cm

2018

YAWN

DGA (Digital Graphic Artwork)

Sizes: 100x70, 150x100, 180x120 cm

2018

YAWN 3

DGA (Digital Graphic Artwork)

Sizes: 100x70, 150x100, 180x120 cm

2018

TUBE

Photo

Sizes: 70x100, 100x150, 120x180 cm

2018

THE CODEX

PHOTO

Sizes: 70x100, 100x150, 120x180 cm

2018

KID CASSIDY

DGA (Digital Graphic Artwork)

Sizes: 100x70, 150x100 cm

2018

BLUE SPACESHIP

PHOTO

Sizes: 100x70, 150x100, 180x120 cm

2018

ALIEN

PHOTOART

Sizes: 100x70, 150x100, 180x120 cm

2018

JAILHOUSE DANCE 1

DGA (Digital Graphic Artwork)

Sizes: 100x70, 150x100, 180x120 cm

2018

JAILHOUSE DANCE 2

DGA (Digital Graphic Artwork)

Sizes: 100x70, 150x100, 180x120 cm

2018

JAILHOUSE DANCE 3

DGA (Digital Graphic Artwork)

Sizes: 100x70, 150x100, 180x120 cm

2018

JAILHOUSE DANCE 4

DGA (Digital Graphic Artwork)

Sizes: 100x70, 150x100, 180x120 cm

2018

SPACEMEN

DGA (Digital Graphic Artwork)

Sizes: 70x100, 100x150, 120x180 cm

2018

BJORK JELLYFISH

DGA (Digital Graphic Artwork)

Sizes: 70x100, 100x150, 120x180 cm

2018

BJØRK BUTTERFLIES 1

DGA (Digital Graphic Artwork)

Sizes: 70x70 - 150x150 cm

2018

BJØRK BUTTERFLIES 2

DGA (Digital Graphic Artwork)

Sizes: 70x70 - 150x150 cm

2018

BJØRK BUTTERFLIES 3

DGA (Digital Graphic Artwork)

Sizes: 70x70 - 150x150 cm

2018

EXPLORATION OF SENSES7

DGA (Digital Graphic Artwork)

Sizes: 100x70, 150x100, 180x120 cm

2018

HENDRIX BLUE

DGA (Digital Graphic Artwork)

Sizes: 70x70 - 150x150 cm

2018

CORAL #1

DGA (Digital Graphic Artwork)

Sizes: 70x70 - 150x150 cm

2018

HENDRIX PINK

DGA (Digital Graphic Artwork)

Sizes: 70x70 - 150x150 cm

2018

CORAL #2

DGA (Digital Graphic Artwork)

Sizes: 70x70 - 150x150 cm

2018

CORAL #3

DGA (Digital Graphic Artwork)

Sizes: 70x70 - 150x150 cm

2018

CORAL #4

DGA (Digital Graphic Artwork)

Sizes: 70x70 - 150x150 cm

2018

CORAL #5

DGA (Digital Graphic Artwork)

Sizes: 70x70 - 150x150 cm

2018

CORAL #6

DGA (Digital Graphic Artwork)

Sizes: 70x70 - 150x150 cm

2018

CORAL #7

DGA (Digital Graphic Artwork)

Sizes: 70x70 - 150x150 cm

2018

CORAL #8

DGA (Digital Graphic Artwork)

Sizes: 70x70 - 150x150 cm

2018

JENNIFER FAMOUS #3

DGA (Digital Graphic Artwork)

Sizes: 70x70 - 150x150 cm

2018

JENNIFER FAMOUS #2

DGA (Digital Graphic Artwork)

Sizes: 70x70 - 150x150 cm

2018

JENNIFER #1

DGA (Digital Graphic Artwork)

Sizes: 70x70 - 150x150 cm

2018

EXPLORATION OF SENSES #6

DGA (Digital Graphic Artwork)

Sizes: 70x100, 100x150, 120x180 cm

2018

EXPLORATION OF SENSES #1

DGA (Digital Graphic Artwork)

Sizes: 70x100, 100x150, 120x180 cm

2018

EXPLORATION OF SENSES #2

DGA (Digital Graphic Artwork)

Sizes: 70x100, 100x150, 120x180 cm

2018

EXPLORATION OF SENSES #3

DGA (Digital Graphic Artwork)

Sizes: 70x100, 100x150, 120x180 cm

2018

EXPLORATION OF SENSES #4

DGA (Digital Graphic Artwork)

Sizes: 70x100, 100x150, 120x180 cm

2018

LOVE ME

DGA (Digital Graphic Artwork)

Sizes: 100x70, 150x100, 180x120 cm

2018

PITT CITY #03

DGA (Digital Graphic Artwork)

Sizes: 70x100, 100x150, 120x180 cm

2018

PITT CITY #02

DGA (Digital Graphic Artwork)

Sizes: 70x100, 100x150, 120x180 cm

2018

KATE MOSS DUO COLOR

DGA (Digital Graphic Artwork)

Sizes: 70x70-150x150 cm

2018

BECKHAM GO AHEAD PUNK

DGA (Digital Graphic Artwork)

Sizes: 70x100, 100x150, 120x180 cm

2018

BELLA PINK SHAPES

DGA (Digital Graphic Artwork)

Sizes: 70x100, 100x150, 120x180 cm

2018

LINDA EVANGELISTA #05

DGA (Digital Graphic Artwork)

Sizes: 70x100, 100x150 cm

2018

NATALIE PORTMAN TATTOO GUN

DGA (Digital Graphic Artwork)

Sizes: 70x100, 100x150, 120x180 cm

2018

NATALIE PORTMAN TATTOO NEW

DGA (Digital Graphic Artwork)

2018

Size: up to 120x180

CANDY #01

DGA (Digital Graphic Artwork)

Sizes: 70x100, 100x150, 120x180 cm

2018

ELVIS THE KING IS DEAD #01

DGA (Digital Graphic Artwork)

2018

ELVIS THE KING IS DEAD #02 v.2

DGA (Digital Graphic Artwork)

Sizes: 70x100, 100x150, 120x180 cm

2018

BOWIE SUIT #01

DGA (Digital Graphic Artwork)

2018

BOWIE SUIT #02

DGA (Digital Graphic Artwork)

2018

BOWIE SUIT #03

DGA (Digital Graphic Artwork)

2018

PRINCE FACES #01

DGA (Digital Graphic Artwork)

2018

Size: up to 200X200 cm

PRINCE FACES #03

DGA (Digital Graphic Artwork)

2018

Size: up to 200x200 cm

LINDA EVANGELISTA #04

DGA (Digital Graphic Artwork)

2018

Size: up to 100x150

PRINCE FACES #02

DGA (Digital Graphic Artwork)

2018

Size: up to 200X200 cm

 

LINDA EVANGELISTA FACE #02

DGA (Digital Graphic Artwork)

2018

Size: up to 120x180

LINDA EVANGELISTA FACE

DGA (Digital Graphic Artwork)

2018

Size: up to 120x180

APOCALYPSE

D.G.A (Digital Graphic Artwork)

Size and material is optional

2015

KATE MOSS STREET #01

D.G.A (Digital Graphic Artwork)

2015

KATE MOSS STREET #02

D.G.A (Digital Graphic Artwork)

Size and material is optional

2016

KATE NAME TAG

DGA (Digital Graphic Artwork)

Sizes: 70x70- 150x150 cm

2018

KATE MOSS TATTOO #03

DGA (Digital Graphic Artwork)

2017

KATE MOSS TATTOO #02

DGA (Digital Graphic Artwork)

2017

KATE MOSS TATTOO #01

DGA (Digital Graphic Artwork)

2017

KATE MOSS FLAME

D.G.A (Digital Graphic Artwork)

Size and material is optional

2014

KATE MOSS COLLAGE v.2.0

DGA

2017

KATE MOSS STREET #03

D.G.A (Digital Graphic Artwork)

Size and material is optional

2015

HAPPY KATE

DGA (Digital Graphic Artwork)

2017

KATE MOSS CARTOON CITY

DGA

2016

MADONNA CARTOON CITY

DGA

2016

MADONNA CARTOON CITY #02

DGA

2016

MADONNA LOLLIPOP

DGA (Digital Graphic Artwork)

2016

LINDA EVANGELISTA #03

DGA (Digital Graphic Artwork)

2017

BABY FACE, LOOK OUT!

D.G.A (Digital Graphic Artwork)

Size and material is optional

2016

PRINCE ORANGE

DGA (Digital Graphic Artwork

2017

PRINCE PINK

DGA (Digital Graphic Artwork)

Sizes: 70x70 - 150x150 cm

2018

ALICIA VIKANDER #06

DGA (Digital Graphic Artwork)

Size propotion: 100x100 cm

ALICIA VIKANDER #05

DGA (Digital Graphic Artwork)

Size propotion: 100x100 cm

ALICIA VIKANDER #02

DGA (Digital Graphic Artwork)

Size propotion: 100x100 cm

LINDA EVANGELISTA CITY #02

DGA (Digital Graphic Artwork)

Sizes: 100x70, 150x100, 180x120 cm

2018

LINDA EVANGELISTA CITY #03

DGA (Digital Graphic Artwork)

Sizes: 100x70, 150x100, 180x120 cm

2018

LINDA EVANGELISTA CITY #04

DGA (Digital Graphic Artwork)

Sizes: 100x70, 150x100, 180x120 cm

2018

LINDA EVANGELISTA-STARWARS #03

DGA (Digital Graphic Artwork)

Sizes: 100x70, 150x100, 180x120 cm

2018

LINDA EVANGELISTA-VIVA #02

DGA (Digital Graphic Artwork)

2017

Size propotion: 70x100 cm

EMELY HEAD BACK

DGA (Digital Graphic Artwork)

2018

Size: up to 120x180

EMELY SITTING

DGA (Digital Graphic Artwork)

2018

Size: up to 120x180

EMILY R #02

DGA (Digital Graphic Artwork)

2017

Size propotion 140x100 cm

BRITNEY

DGA (Digital Graphic Artwork)

2017

BELLA HADID #01

DGA (Digital Graphic Artwork)

2017

BELLA HADID #02

DGA (Digital Graphic Artwork)

2017

LIVE FOREVER 2017

DGA (Digital Graphic Artwork)

2017

KATE & DAVID

DGA (Digital Graphic Artwork)

2017

PITT CITY

DGA (Digital Graphic Artwork)

2017

LADY GAGA - DEBBIE HARRY #03

DGA (Digital Graphic Artwork)

2017

LADY GAGA - DEBBIE HARRY #01

DGA (Digital Graphic Artwork)

2017

ASHCROFT #3

D.G.A (Digital Graphic Artwork)

Size and material is optional

2014

ASHCROFT & MOSS #2

D.G.A (Digital Graphic Artwork)

Size and material is optional

2014

ASHCROFT & CHRISTENSEN

D.G.A (Digital Graphic Artwork)

2014

LOU REED VELVET CITY #02

DGA

2016

LOU REED VELVET CITY #01

DGA

2016

KATE MOSS / BLAKK DRESS

D.G.A (Digital Graphic Artwork)

Size and material is optional

2015

KATE MOSS / GREY DRESS

D.G.A (Digital Graphic Artwork)

Size and material is optional

2015

LIAM GALLAGHER       DAYDRAEM #06

D.G.A (Digital Graphic Artwork)

Size and material is optional

2016

LIAM GALLAGHER  DAYDREAM #02

D.G.A (Digital Graphic Artwork)

Size and material is optional

2016

LIAM GALLAGHER FACE

D.G.A (Digital Graphic Artwork)

Size and material is optional

2014

ANGEL, ANGEL.. 

D.G.A (Digital Graphic Artwork)

Size and material is optional

2015

FATHER AND ELVIS

D.G.A (Digital Graphic Artwork)

Size and material is optional

2015

THE BOY WITH THE THORN IN HIS SIDE #03

D.G.A (Digital Graphic Artwork)

Size and material is optional

2015

THE LAST OF THE FAMOUS..

D.G.A (Digital Graphic Artwork)

Size and material is optional

2015

SOHO DOLLS LIVE #1

Photography by

Lars Martin Kræmer (2006)

D.G.A (Digital Graphic Artwork)

Size and material is optional

2015

LINDA EVANGELISTA #01

DGA (Digital Graphic Artwork)

2017

NOEL GALLAGHER #06

Photography by

Lars Martin Kræmer

D.G.A (Digital Graphic Artwork)

2015

LINDA EVANGELISTA-STARWARS #02

DGA (Digital Graphic Artwork)

2017

Size propotion: 100x70 cm

LINDA EVANGELISTA-VIVA #01

DGA (Digital Graphic Artwork)

2017

Size propotion: 70x100 cm

EMILY R #03

DGA (Digital Graphic Artwork)

2017

Size propotion: 140x100 cm

PATTERN GREEN

DGA (Digital Graphic Artwork)

Sizes: 70x70- 150x150 cm

2018

PATTERN PINK

DGA (Digital Graphic Artwork)

Sizes: 70x70- 150x150 cm

2018

PATTERN BLUE

DGA (Digital Graphic Artwork)

Sizes: 70x70- 150x150 cm

2018

ROCKN ROLL ANIMAL

DGA (Digital Graphic Artwork)

2017

I WANT SOMEBODY #01

DGA (Digital Graphic Artwork)

2017

I WANT SOMEBODY #02

DGA (Digital Graphic Artwork)

2017

KATE MOSS FATTY #02

D.G.A (Digital Graphic Artwork)

Size and material is optional

2016

EMILY R #04

DGA (Digital Graphic Artwork)

Size propotion: 200x70 cm

IN BLOOM

Kurt Cobain

D.G.A (Digital Graphic Artwork)

Size and material is optional

 

2015

IN BLOOM #02

Kurt Cobain

D.G.A (Digital Graphic Artwork)

Size and material is optional

2015

ITS CALLED A HEART v1.5

Depeche Mode

Prints available in all sizes

2016

SKINNERS ARM

D.G.A (Digital Graphic Artwork)

Size and material is optional

2014

DEPECHE MODE STUDIO COLLAGE

D.G.A (Digital Graphic Artwork)

Size and material is optional

2015

DEPECHE MODE COLLAGE

D.G.A (Digital Graphic Artwork)

Size and material is optional

2015

CAN YOU HEAR ME?

D.G.A (Digital Graphic Artwork)

Size and material is optional

2015

show thumbnails